top of page

Sou entènèt jwèt Sakado Pou Lekòl

backpack.png

Sakado pou ale lekòl pwogram bay sakado Customized ak founiti lekòl pou timoun ki nan bezwen. Lè yo konnen pitit yo pral prepare, sa ap bay anpil fanmi lokal yo rekonfò ak lapè nan ane sa a.

Ou ka ede HPC sipòte pi piti rezidan yo nan Lower & Outer Cape nan pare pou ane lekòl la!

Èske w gen yon elèv ki bezwen yon sakado ak founiti pou ane lekòl k ap vini an?

Pou w enskri nan pwogram nou an oswa pou w aprann plis, tanpri rele 508-255-9667 epi mande Kowòdonatè Intake a.

Ane sa a, nou bezwen:

 • MAKÈ EXPO

 • KANE KONPOZISYON (lajè regle, 100 paj, couverture)

 • 2 DOSYE POCH

 • 1.5-pous BINDERS

 • 1-SIJÈ NONEBOOKS

 • KAY KOTE (ak anile bri, sou zòrèy, ak kòd)

 • BÈT DLO METAL izole

 • SOURIT ORDINATÈ (kòd)

 • KREYON TOP ERASERS

 • MAKÈ LAVAB KI BAY BOUCH (bwat 8 konte)

 • KREYON KOULÈ

 • TICONDEROGA #2 KREYON

 • MAKÈ (bwat 12 konte)

 • SYANSKALKILATÈ IFIC

 • CRAYOLA KRAYONS (bwat 24 konte)

Backpack Locations 8/2/23

Tanpri depoze founiti yo anvan 18 out

volunteers.jpg
bottom of page