top of page
Untitled design (44).png

Sou entènèt jwèt Sakado Pou Lekòl

backpack.png

Sakado pou ale lekòl pwogram bay sakado Customized ak founiti lekòl pou timoun ki nan bezwen. Lè yo konnen pitit yo pral prepare, sa ap bay anpil fanmi lokal yo rekonfò ak lapè nan ane sa a.

Ou ka ede HPC sipòte pi piti rezidan yo nan Lower & Outer Cape nan pare pou ane lekòl la!

Cost of Backpacks (2).png

Èske w gen yon elèv ki bezwen yon sakado ak founiti pou ane lekòl k ap vini an?

Pou w enskri nan pwogram nou an oswa pou w aprann plis, tanpri rele 508-255-9667 epi mande Kowòdonatè Intake a.

Untitled design (45).png

Ane sa a, nou bezwen:

 • SOURIT ORDINATÈ (kòd)

 • KREYON TOP ERASERS

 • MAKÈ LAVAB KI BAY BOUCH (bwat 8 konte)

 • KREYON KOULÈ

 • TICONDEROGA #2 KREYON

 • MAKÈ (bwat 12 konte)

 • SYANSKALKILATÈ IFIC

 • CRAYOLA KRAYONS (bwat 24 konte)

 • 1.5 inch binders

 • 1 subject notebooks (Blue, Red, Yellow, Green)

 • Ear buds

 • BPA free water bottles (No Metal Bottles)

 • Crayola washable markers (Thick and Thin)

 • 24 Color Washable paint set

 • Colored Pencils

 • Crayola Crayons

 • 24 Count

 • Highlighters

 • Ticonderoga #2 Pencils

 • Pencil top erasers

 • Large erasers

 • Elmer's Glue Bottles

 • Elmer's Glue Sticks

 • Pencil Case (Hard Plastic and Soft Zipper)

 • Scissors

 • Scientific Calculator

36 GROSS HILL RD (1)_edited.jpg

Tanpri depoze founiti yo anvan 18 out

volunteers.jpg
bottom of page