top of page

HPC Outreach nan kominote nou an

Ou pa ka vini nan HPC? Nou soti nan kominote a pou konekte avèk ou.

 

Twa jou pa semèn, yon manadjè ka HPC disponib pou rankontre ak nenpòt moun ki enterese aprann kijan HPC kapab ede ak pwoblèm lavi chak jou.

Nan madi, ou ka jwenn yon manadjè ka HPC nan Harwich Council on Aging.  

Chak Mèkredi, rezidan lokal yo ka jwenn yon manadjè ka HPC nan Bibliyotèk Piblik Eastham pou eksplike plizyè fason HPC ka ede moun ki nan bezwen yo.

Nan Jedi, yon manadjè ka se nan Wellfleet Adult Community Center ak chak lòt Jedi nou nan Chatham Housing Authority.

Gade orè HPC Community Outreach nou an anba a.

Harwich Konsèy sou aje

madi

12:30 - 3:30 pm

Harwich Konsèy sou aje

madi

12:30 - 3:30 pm

Harwich Konsèy sou aje

madi

12:30 - 3:30 pm

Harwich Konsèy sou aje

madi

12:30 - 3:30 pm

Harwich Konsèy sou aje

madi

12:30 - 3:30 pm

bottom of page