top of page
Unknown-5_edited.jpg

Bay HPC

Kado HPC amelyore lavi yo. Jenerozite w bay moun ak fanmi yo pouvwa lè li pèmèt HPC bay zouti, resous, ak konsèy ekip ekspè jesyon ka nou an bay moun ki plis bezwen li. Envestisman nan travay k ap sove lavi nou kreye estabilite pou moun ki nan bezwen k ap viv ak travay nan kominote nou an. 

Poukisa mwen bay

"Nenpòt bagay mwen ka fè pou ede HPC vle di mond lan pou mwen. Kominote nou an depann de travayè esansyèl yo soti nan anplwaye restoran rive nan anbilans ak pèsonèl ponpye. Reyalite a se ke anpil nan mendèv nou an pa gen mwayen pou viv isit la. HPC ede yon sèl kliyan nan yon epòk ak pwoblèm difisil pou travèse yon kriz imedyat epi fè pwogrè nan direksyon yon pi bon kalite lavi."

 

-Barbara Murphey, volontè depi lontan ak rezidan Orleans.

john final photo.jpeg
Poukisa mwen bay

"Nenpòt bagay mwen ka fè pou ede HPC vle di mond lan pou mwen. Kominote nou an depann de travayè esansyèl yo soti nan anplwaye restoran rive nan anbilans ak pèsonèl ponpye. Reyalite a se ke anpil nan mendèv nou an pa gen mwayen pou viv isit la. HPC ede yon sèl kliyan nan yon epòk ak pwoblèm difisil pou travèse yon kriz imedyat epi fè pwogrè nan direksyon yon pi bon kalite lavi."

 

-Barbara Murphey, volontè depi lontan ak rezidan Orleans.

IMG_1279_edited.jpg
Donatè endividyèl yo

Kado anyèl ou yo enpòtan. Jenerozite w sipòte pwogram HPC ki gen yon enpak pozitif sou kominote nou an epi ki amelyore mwayen pou viv.Bay jodia. Miltipliye enpak ou atravè pwogram kado matche anplwayè w la.

 

Biznis lokal yo

Mendèv nou an enpòtan. Restoran, boutik, boutik, ak lòt etablisman depann sou yon mendèv serye. Fè pati solisyon an.Vin yon Sponsor HPC.

 

Fondasyon yo

Travay HPC ki chanje lavi a sipèpoze ak objektif anpil fondasyon.Kontakte nou jodi a epi aprann kijan ou ka fè patenarya ak HPC pou ankouraje ak reyalize objektif nou yo pataje.  

 

Sipò vil 

Soti nan Harwich rive nan Provincetown, nou ede moun ak fanmi ki pa gen sekirite nan lojman. Pa gen yon sèl kliyan ki te vin nan HPC ane pase a te ale nan yon abri. Sipò ou a ekonomize lajan kontribyab yo. Nou remèsye ou.

Fè yon kado ak yon eritaj dirab

Yon lèg charitab grasa testaman ou oswa konfyans ou se youn nan fason ki pi enpòtan pou fè yon gwo enpak sou Konsèy Prevansyon Sanzabri ak kominote Cape Cod nou an.  Kit ou vle fè yon kado jodi a oswa mete HPC nan testaman ou, nou gen enfòmasyon ki disponib pou reponn kesyon ou yo. Kontakte Margaret Hardt Frondorf nanmargaret@hpccapecod.org oswa rele 774-561-2453.

 

bottom of page