top of page

Fon Estabilizasyon Lojman

Housing Stabilization Fund se yon pwogram nanLower Cape Lojman & amp; Sant Resous ADU. Li dedye pou ede rezidan Lower ak Outer Cape jwenn aksè oswa kenbe lojman ki estab pandan tout ane a.

Ou ka kalifye pou lajan sa yo si:

  • Ou se yon rezidan pandan tout ane a nan Brewster, Chatham, Eastham, Harwich, Orleans, Provincetown, Truro, oswa Wellfleet; 

  • Ou te demontre bezwen; 

  • Ou te deja jwenn aksè nan lòt fon lojman ki disponib, si w kalifye, anvan w aplike pou lajan sa yo.

Manm ekip jesyon dosye nou an disponib pou ede w konekte ak resous ki pi byen satisfè bezwen espesifik ou yo.

Ou ka kontakte nou pa:

a7c380_dc29df1aac5b4842bcc7e9c83a269e7ff000.jpg.webp

HPC ak CDP (Patenarya Devlopman Kominotè) kontan kolabore nan bay sèvis atravè Cape Lojman & amp; Sant Resous ADU. Travay patenarya sa a, an koperasyon ak lidè rejyonal yo, pral mennen apwòch inovatè nan kriz lojman Cape a. Resous enpòtan ki disponib atravè patenarya a pral pèmèt HPC ak CDP aplike solisyon a kout ak alontèm pou defi lojman yo pandan y ap bay plis sipò imedya pou kenbe rezidan lokal nou yo ak mendèv yo yon kote ki estab.

bottom of page