top of page

Pwojè REACH la

Pwojè REACH a se yon pwogram ki tabli objektif pou rezidan Cape Cod k ap fè efò pou atenn objektif pèsonèl yo.

Pwogram nan kat mwa oryante aksyon ede patisipan yo fikse objektif, pratike atensyon ak trase yon chemen siksè atravè antrenè endividyèl. Patisipan pwojè yo chak resevwa yon salè $2,000 pou avanse pou yo nan objektif yo vle. Pwojè REACH a envesti nan moun pou estabilite ak pwosperite alontèm. 

Si ou vle aprann plis, ranpli sa afòm, imèlinfo@hpccapecod.org, oswa rele (508) 255-9667 ex. 110.

bottom of page