top of page

Evènman

Evènman pou ranmase lajan nan tout kominote nou yo pote moun ansanm pou sipòte travay k ap chanje lavi nou. Chak ane HPC fè de aktivite pou ranmase lajan nan tout kominote a: Rock To Stop Homelessness ak Walk for Home. Evènman pou ranmase lajan siyati sa yo reyini zanmi, volontè, manm kominote yo, lejislatè lokal yo, ak biznis pou sansibilize epi sipòte HPC.

IMG_0020.jpg
Rock pou Sispann Sanzabri

Kolekte fon anyèl Rock to Stop Homelessness nou an prezante mizik an dirèk nan men mizisyen lokal yo, atik raf yo, ak yon sware ki gen anpil plezi pou sipòte misyon nou!

Mache Pou Lakay

Fòme oswa rantre nan yon ekip epi mache 2.2 mil avèk nou nan istorik Commercial Street nan Provincetown oswa Main Street nan Chatham pou ranmase lajan pou HPC!

DSC_0574.JPG
bottom of page