top of page

Sèvis Rezidan yo

Nan HPC nou kwè ke tout moun merite yon kay ki an sekirite ak an sante. HPC fè patenarya ak founisè lokal lojman abòdab pou ofri sèvis rezidan yo pou kenbe lojman. Nou ede w tou konprann kontra lwaye w la, idantifye resous pou ede w peye lwaye w ak satisfè lòt bezwen debaz yo, epi otreman ede w jwenn yon lojman ki estab.

HPC fyè pou l kreye patenarya ak founisè lojman sa yo:

  • Community Housing Resource, Inc.

  • Patenarya Devlopman Kominotè

  • Community Builders, Inc.

  • Otorite Lojman nan Chatham, Dennis, Harwich ak Yarmouth

IMG_1095[32].png

Aktivite Kara, Kowòdonatè Sèvis Rezidan HPC te òganize.

Dwa: Rezidan yo jwi yon jwèt Bingo

Anba a: Rezidan yo te resevwa yon vizit nan kamyon krèm glase mwa Out pase a.

bottom of page