top of page

Save the date for the 6th annual Walk for Home: June 8, 2024

Kominote a te rasanble pou 5yèm mache HPC pou lakay

Walk for Home HPC nan dat 10 jen, ki te ranmase plis pase $58,000 pou ede moun ki ap lite pou viv ak travay sou Cape Cod, se te yon efò kominote vre. Ko-prezidan Walk Jennifer Whitaker ak Amanda De Oliveira nan Gibson Sotheby's International Realty te ogmante pwofil mache ane sa a, te gide 18 ekip, te enspire 134 moun ki anrejistre, epi te pwodwi 415 don. Whitaker ak De Olivera konnen twò byen pri k ap monte nan byen imobilye Cape Cod ak enpak li sou fanmi k ap travay lokal yo. Duo dinamik la—nan biznis ak nan aktivite filantwopi yo—agrandi mache ane sa a soti nan Provincetown pou mete Chatham.

Rezidan Provincetown yo te yon poto prensipal pandan plizyè ane, yo te jwenn sipò kontinye nan men jèn Provincetown yo. Elèv ki nan Provincetown School National Junior Honor Society te reyini ansanm pou ranmase prèske $4,500 pou HPC. Yo te motive apre yo te wè ki jan defi lojman abòdab te fòse kamarad klas yo te renmen deplase lwen. Chatham te rasanble tou pou mache a. Avèk Legliz Episkopal St. Christopher kòm baz operasyon yo, Chatham te ranmase plis pase $11,000.

bottom of page