top of page
Istwa Danielle a

Pandan Danielle te devlope konpetans li atravè Pwojè REACH la, li te fikse objektif tou. Youn se te kontinye edikasyon li. Li te itilize lajan REACH li pou ede peye pou kou nan Cape Cod Community College kote li te fè yon diplòm asosye nan jistis kriminèl.

"Mwen te pran senk klas pandan m t ap travay de travay. Pi bonè mwen te ale nan kabann nan mitan lannwit se 3 a.m. Mwen te toujou tèlman fatige, men mwen te pouse nan e mwen te fè pi byen," Danielle te di. "Mwen jis vle di ou mèsi. Si ou pa t enskri m nan pwogram nan, li ta difisil pou mwen."

277789163_349242340580439_7498303660942407277_n.jpg
bottom of page